หน้าแรก / ประกาศ /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  เอกสารประกอบการสรรหากรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2560   เอกสารประกอบการสรรหากรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2560 
  ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2561    
  งานเลือกตั้ง ปี 2561   งานเลือกตั้ง ปี 2561, งานสรรหา ปี2561 สรรหากรรมการดำเนินการ สรรหาประธานกรรมการ 
  งานเลือกตั้ง 2562    

4 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 807   แบบฟอร์ม -เสนอประกันชีวิตกลุ่ม.docx      13.52 Kb   16 
 806   รายชื่อสมาชิกวางแผนบริหารการเงินก่อนเกษียณ.xls      32.50 Kb   213 
 805   ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2564.pdf      693.06 Kb   264 
 802   หนังสือนำส่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563.pdf      515.89 Kb   32 
 801   สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาปี2562ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี2563 (NEW).xls      260.00 Kb   742 
 800   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร 2563-NEW2.pdf      130.17 Kb   917 
 799   ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf      63.65 Kb   476 
 798   ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ).pdf      177.20 Kb   491 
 793   ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563.pdf      64.02 Kb   119 
 792   หนังสือนำส่งประกาศขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf      164.05 Kb   109 
 791   คำขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ (แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน).pdf      65.63 Kb   2434 
 790   ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้นรายเดือน).pdf      325.07 Kb   390 
 789   ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf      62.43 Kb   124 
 788   ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน).pdf      201.82 Kb   2785 
 787   ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้น).pdf      134.92 Kb   392 
 786   ประกาศ ฉบับที่ 15-2563 เรื่องขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf      152.30 Kb   144 
 785   ประกาศ ฉบับที่ 14-2563 เรื่องมาตรการป้องกันโควิด.pdf      79.33 Kb   38 
 784   ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2563.pdf      132.26 Kb   134 
 783    ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563.pdf      108.73 Kb   362 
 781   หนังสือนำส่งประกาศ ขยายระยะเวลากู้ยืมก่อนครบกำหนด 30 เม.ย.2563.pdf      67.53 Kb   139 
 780   ประกาศ ขยายระยะเวลาการกู้ยืมก่อนครบกำหนด ถึง 30 เม.ย.2563.pdf      71.21 Kb   196 
 778   ประกาศขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2563.pdf      101.17 Kb   156 
 764   ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 2563.pdf      229.31 Kb   192 
 763   ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 2563.pdf      216.82 Kb   132 
 761   การสมัครฌาปนกิจและกองทุน A4 (ก.พ.-พ.ค.2563).pdf      385.96 Kb   166 
 754   ข่าวประชาสัมพันธ์ การับสมัคร สสธท.(ล้านที่1) 1- 25 กุมภาพันธ์ 2563.pdf      285.94 Kb   319 
 748   ประกาศ ลดหุ้นเพื่อชำระหนี้ 2 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563.pdf      81.80 Kb   174 
 747   ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 26 ก.พ. 2563.pdf      54.02 Kb   75 
 743   ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด สามัญเสริมสภาพคล่อง _ ม.ค.63 ถึง 30 เม.ย.63.pdf      50.98 Kb   456 
 729   ประกาศ เปิดให้กู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค.63.pdf   ประกาศ รีไฟแนนท์    120.87 Kb   598 
 727   รางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมประชุม.pdf   รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   542.13 Kb   1362 
 726   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส) แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ.pdf      161.82 Kb   667 
 725   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนการลงมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      59.57 Kb   655 
 724   เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      54.27 Kb   812 
 723   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      69.27 Kb   733 
 722   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      63.66 Kb   172 
 721   ประกาศรับสมัครสมาชิกนับคะแนนการลงมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      83.53 Kb   1068 
 720   ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ 1 พย 62 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประชุมใหญ่ 2562.pdf      74.00 Kb   546 
 718   ประกาศประมูลจัดเบรกประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562.pdf      63.70 Kb   1049 
 717   รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่2 วันที่ 10 ตุลาคม 2562.xls      405.00 Kb   403 
 716   รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่1 วันที่ 3 ตุลาคม 2562.xls      395.50 Kb   641 
 714   แบบฟอร์มคำขอขายสินค้าวันประชุมใหญ่ ปี 2562.pdf      33.10 Kb   67 
 713   ประกาศสหกรณ์ฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      233.61 Kb   245 
 712   ประกาศหยุดทำการ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00น.pdf      72.33 Kb   661 
 711   ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทน.pdf      84.51 Kb   605 
 710   ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 25 กันยายน 2562.pdf      71.75 Kb   1285 
 688   ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf   1 ตุลาคม 2562-30 ธันวาคม 2562   77.48 Kb   241 
 687   ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน.pdf      77.87 Kb   294 
 682   ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย Next.pdf   โอนโดย app ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ ใบ Comp Code   1.19 Mb   936 
 679   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารการเงินส่วนบุคคล xls.xls      63.50 Kb   511 
 678   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563.pdf      57.60 Kb   227 
 670   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562.pdf      61.26 Kb   614 
 669   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2562 (ขึ้นเว็บ) NEW.xls      494.00 Kb   1519 
 658   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สหกรณ์เครือข่าย.xls      57.00 Kb   281 
 657   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สมาชิกสหกรณ์.xls      57.00 Kb   266 
 656   ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 2562.pdf      53.08 Kb   415 
 655   หนังสือนำส่งประกาศ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา2562.pdf      61.17 Kb   229 
 654   ใบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการ.pdf      39.49 Kb   224 
 653   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ปี 2562.pdf      80.83 Kb   287 
 648   ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf   ถึง 30 กันยายน 2562   71.06 Kb   275 
 647   หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _29 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 _.pdf      65.31 Kb   266 
 646   ใบสมัคร คณะกรรมการอำนวยการสรรหา 2562.pdf      56.73 Kb   173 
 645   หน้าที่คณะกรรมการสรรหา.pdf      58.51 Kb   181 
 644   ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการอำนวยการสรรหา ประจำปี 2563.pdf      52.24 Kb   176 
 643   หนังสือนำส่งรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา.pdf      62.95 Kb   177 
 642   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 - แนบสรรหาประกันชีิวต 25.pdf      74.61 Kb   225 
 641   ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2563.pdf      70.34 Kb   288 
 632   รายชื่อสมาชิกอบรมสมาชิกใหม่ 30 มีนาคม 2562.xls      58.50 Kb   477 
 631   ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 24 พฤษภาคม 2562.pdf      68.41 Kb   190 
 629   ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2562.pdf      70.75 Kb   1121 
 608   ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).pdf      74.72 Kb   649 
 607   ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).pdf      74.72 Kb   145 
 602   ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562 .pdf   ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562    61.42 Kb   233 
 599   ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จ.pdf   ประกาศยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จแบบกระดาษ ให้ใช้ใบเสร็จบนเว็บไซต์แทน   79.81 Kb   379 
 591   ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ (4 มค 62).pdf      63.71 Kb   228 
 590   ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พเศษ2 (ถึง 30 มิย 62).pdf      76.17 Kb   310 
 589   ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด (1 ธ.ค. 61 ถึง 31 มี.ค.62).pdf   รีไฟแนนท์ เปิดให้รีกู้ ถึง กำหนดถึงมีนาคม2262   60.46 Kb   498 
 587   รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561.pdf      59.97 Kb   270 
 586   ประกาศประมูลเบรค จัดประชุมใหญ่ 2561.pdf      63.13 Kb   364 
 582   ประกาศเสนอราคาขายสินค้า.pdf      79.33 Kb   350 
 581   แบบเสนอราคาขายสินค้า วันประชุมใหญ๋ ปี 2561.pdf      34.61 Kb   262 
 580   ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561.pdf      85.37 Kb   296 
 579   ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์.pdf      94.86 Kb   264 
 578   ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561.pdf      322.01 Kb   378 
 577   ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา2562.pdf      105.17 Kb   612 
 576   ประกาศ ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนา.pdf      309.04 Kb   525 
 575   ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าพาหนะ วันสรรหาประธาน กรรมการ.pdf      80.37 Kb   371 
 571   ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 39 ธันวาคม 2561.pdf   ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 กันยาน 2561 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561  
 74.40 Kb   420 
 557   ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf      71.65 Kb   745 
 555   ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ขึ้นเว็บ.xls      259.50 Kb   2078 
 554   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561.pdf      72.69 Kb   693 
 552   รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก.xls      38.50 Kb   602 
 551   ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก.pdf      213.72 Kb   590 
 536   ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ.pdf      124.40 Kb   346 
 528   ประกาศ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 2.pdf      904.42 Kb   415 
 527   หนังสือนำส่งประกาศ ขยายระยะเวลาฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf      183.93 Kb   189 
 523   ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _ ขยายระยะเวลา 30 มิถุนายน- 28 กันยายน 2561.pdf      86.79 Kb   494 
 521   ขยายเวลาการให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก ถึง 20 มิถุนายน 2561.pdf      71.25 Kb   448 
 520   ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิต (ยื่นซอง 21 มิถุนายน 2561).pdf      333.42 Kb   416 

205 Results

«123»